ขั้นตอนการโอนรถ เอกสารและค่าใช้จ่าย

by • April 8, 2015 • Knowledge Comments12760

ในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซต์ หนึ่งในขั้นตอนที่งงกันมากที่สุดคือขั้นตอน”การโอนรถ” ซึ่งเราจะมาอธิบายขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็น จริงๆแล้วมันง่ายนิดเดียว โดยแบ่งออกเป็นกรณีๆไปดังนี้..

1. ในกรณีที่ไปโอนด้วยกันที่ขนส่ง

เอกสารที่ต้องเตรียม
– เล่มทะเบียนรถ (เขียว)
– **แบบคำขอโอนและรับโอน Download Click <–
– สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อและผู้ขาย**บัตรยังไม่หมดอายุ และชื่อตรงกับในเล่มเขียว (พร้อมเซ็นกำกับ) 2 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านผู้ซื้อและผู้ขาย (พร้อมเซ็นกำกับ) 2 ชุด

ค่าใช้จ่ายมีดังนี้
– ค่าคำขอ 10 บาท
– ค่าโอนทะเบียน 100 บาท
– ค่าอากร (ตามราคาประเมิณการซื้อขายรถ (คิดโดยประมาณ 10000/50 บาท)
– ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 20 บาท
– ค่าภาษี 100 บาท
– ค่าพรบ. (ตามพิกัด CC. รถ) CBR150cc จะอยู่ที่ 450 บาท

2014 Honda CBR1000RR SP

2. ในกรณีที่โอนลอย

เอกสารที่ต้องเตรียม
– **สัญญาซื้อขาย 2 ชุด Download Click <–
– เล่มทะเบียนรถ (เขียว)
– แบบคำขอโอนและรับโอน Download Click <–
– **หนังสือมอบอำนาจ Download Click <–
– สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อและผู้ขาย**บัตรยังไม่หมดอายุ และชื่อตรงกับในเล่มเขียว (พร้อมเซ็นกำกับ) 3 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านผู้ซื้อและผู้ขาย (พร้อมเซ็นกำกับ) 3 ชุด

ค่าใช้จ่ายมีดังนี้
– ค่าคำขอ 10 บาท
– ค่าอากรมอบอำนาจ 10 บาท
– ค่าโอนทะเบียน 100 บาท
– ค่าอากร (ตามราคาประเมิณการซื้อขายรถ (คิดโดยประมาณ 10000/50 บาท)
– ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 20 บาท
– ค่าภาษี 100 บาท
– ค่าพรบ. (ตามพิกัด CC. รถ) CBR150cc จะอยู่ที่ 450 บาท

***ขั้นตอนการโอนลอยนั้น ผู้ซื้อสามารถไปทำคนเดียวได้เลย โดยสำคัญคือ ต้องให้ผู้ขาย เซ็นใบมอบอำนาจให้เราในการโอนรถ และให้ทำสัญญาซื้อขาย แลกสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นกำกับเก็บไว้คนล่ะชุด เพื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

 

จะเห็นว่าไม่ยากอย่างที่คิด ขั้นตอนการโอนรถ เอกสารและค่าใช้จ่าย และใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันก็เสร็จสิ้นทั้งหมด สบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

สำหรับผู้ซื้อ หลักสำคัญคือ รถต้องตรงกับรายละเอียดในเล่มเขียว ยี่ห้อ รุ่น สี ปี เลขทะเบียน หมายเลขเครื่อง และหมายเลขตัวถัง ต้องตรงกัน ชื่อผู้ขายตรงกับในเล่ม บัตรยังไม่หมดอายุ เอกสารเซ็นครบ เท่านี้ก็สบายใจได้

สำหรับผู้ขาย หลักสำคัญคือ สัญญาการซื้อขาย ต้องเซ็นให้ครบถ้วน พร้อมเก็บสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ(ที่ยังไม่หมดอายุ) ไว้กับตัว 1 ชุด (ในกรณีที่โอนลอย) เท่านี้ก็สบายใจได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

อัตราค่าบริการของกรมขนส่งฯ
http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=4046:2013-07-31-01-40-48&catid=145:2013-07-31-01-40-16&Itemid=88

เอกสารในการซื้อขายรถทั้งหมด
http://www.dlt.go.th/th/eform/index.php

เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
http://www.dlt.go.th/th/

Related Posts